Aanmelden BBQ

Als je je wilt aanmelden voor de bbq op 9 juni bij het gat, kan dat hieronder. Vergeet niet dat je inschrijving pas volledig is als je het geld hebt overgemaakt naar NL64 RABO 0367 0544 69 ten name van Axie CODON.

[wwm_survey id=”1253″]