Loading

W.D.B. Mitovea

Het Wagenings Damesdispuut der Biotechnologen Mitovea

The origin of W.D.B. Mitovea

Het begon ooit allemaal op de eerste dag, met de schepping van de hemel, de aarde en het bier.
Op de tweede dag werd de vrouw geschapen, genaamd Eva, zodat er iemand was om het bier te nuttigen. Op de derde dag werd de man geschapen, zo had Eva iemand om bier mee te drinken, immers: Drink Nooit Alleen. Het bier vloeide rijkelijk en aan het einde van deze succesvolle derde dag sprak Eva de alom bekende woorden: “Ik wil jouw DNA!”. En zo het geschiedde. 

Samen zorgden de man en de vrouw voor een hoop nakomelingen, wiens energie werd geleverd door de ‘powerhouse’ van de cel: de mitochondriën. Wagenings Damesdispuut der Biotechnologen Mitovea is vernoemd naar Mitochondriale Eva, de vrouw bij wie het zo’n 150.000 jaar geleden begon. Zij voorzag ieder mensch die in het heden leeft van het krachthuis in iedere cel van het lichaam.

In het paradijs deden Eva en Adam zich teniet aan al het lekkers dat er groeide. Zij en hun nakomelingen zagen in het midden des Hofs een boom vol pink ladies: verse, heerlijk sappige appels. Deze appels representeren onze leden: dames die prima vertoeven tussen de vele mannelijke biotechnologen, maar tussen al het rondvliegend testosteron ook het gezelschap van een groep met meer oestrogeen kunnen waarderen. W.D.B. Mitovea bestaat uit een zeer groot scala aan leuke dames; schone prinsessen, regelneven, creabeas, fitgirls, nerdinnen, huilbabies en adt-koninginnen. Deze vrouwen worden verbonden door hun liefde voor borrels, feest, foute muziek en biotechnologie.

Samen genieten deze sappige dames van alle geneugten die Wageningen te bieden heeft. Ze genieten graag samen van (CODON-)activiteiten, borrels en weekendjes weg. Eenmaal per jaar gaan zij op een queeste op zoek naar nieuwe pitjes: gezellige dames die al snel uitgroeien tot nieuwe leden. Wij leren jou dan ook graag kennen! Schroom niet om een praatje te komen maken op een borrel of ons een berichtje te sturen!

tu-tu-tududuu-tu-tu-tududu-tu-tu-tududu-tu-tu-tududu-tutututututuduuuu-tututututututu-tuutudutudutudutudutudu

Met lichtpaarse glittergroet en onder een luid ‘en zo het geschiedde!’,

W.D.B. Mitovea


It all started on the first day, with the creation of the heavens, the earth and the beer. On the second day a woman was created named Eve, so that there would be someone to drink the beer. On the third day man was created, so Eve had someone to drink beer with, after all: Never Drink Alone. The beer flowed freely and at the end of this successful third day Eve spoke the well-known words: “I want your DNA!”. And so it happened.
Together, the man and the woman produced a lot of offspring, whose energy was supplied by the ‘powerhouse’ of the cell: the mitochondria. Wagenings Sorority of Biotechnologists Mitovea is named after Mitochondrial Eve, the woman with whom it started about 150,000 years ago. She provided every person living in the present with the power house in every cell of the body.

In paradise, Eve and Adam consumed all the good things that grew there. They and their descendants saw a tree full of pink ladies in the middle of the garden: fresh, deliciously juicy apples. These apples represent our members: ladies who enjoy being among the many male biotechnologists, but among all the flying testosterone, can also appreciate the company of a group with more estrogen. W.D.B. Mitovea consists of a very wide range of nice ladies; beautiful princesses, rule cousins, creabeas, fit girls, nerds, crybabies and ADT queens. These women are connected by their love for drinks, parties, bad music and biotechnology.

Together these juicy ladies enjoy all the pleasures that Wageningen has to offer. They like to enjoy (CODON) activities, drinks and weekends away together. Once a year they go on a quest in search of new ones: friendly ladies who quickly grow into new members. We would love to get to know you! Don’t hesitate to come and have a chat over drinks or send us a message!

tu-tu-tududuu-tu-tu-tududu-tu-tu-tududu-tu-tu-tududu-tutututututuduuuu-tututututututu-tuutudutudutudutudutudu

With a light purple glitter greeting and a loud ‘and so it happened!’,

W.D.B. Mitovea

Social media

Shopping Basket