SAM_4361

5 November: Reunistendag

Beste Alumni,

CODON, de studievereniging der biotechnologen, viert dit jaar haar 5de lustrum. Aangezien u als oud biotechnologie student een bijdrage heeft geleverd aan een gedeelte van deze mooie jaren, nodigen we u graag uit voor de reünisten dag die tijdens de lustrumweek zal plaatsvinden. Deze dag zal u de gelegenheid geven om bij te praten met oude studiegenoten, de nieuwe campus te bewonderen en terug te blikken op uw studententijd in Wageningen.
De reünisten dag vindt plaats op 5 november 2016. Het programma zal starten om 11.00 uur en eindigen rond 16.00 uur waarna nog tijd zal zijn voor een borrel. Wilt u graag aanwezig zijn tijdens deze dag meldt u dan aan via deze link. Er wordt een kleine bijdrage van 7,50 euro gevraagd voor deelname aan deze dag die overgemaakt dient te worden aan NL08RABO0367068281 (CODON) onder vermelding van ‘reunion contribution’ en uw naam. Verdere informatie zal volgen na aanmelden.

Met vriendelijke groet,
De 5de lustrum commissie van CODON


Dear Alumni,

CODON, study association of biotechnology, will celebrate her 5th lustrum. As an old biotechnology student you contributed to a part of these wonderful years. Therefore we would like to invite you for the reunion day which will take place during the lustrum week. This day will give you the opportunity to meet old fellow students, see the new campus and look back on your student time in Wageningen.
The reunion day will take place on the 5th of November 2016. The program will start at 11.00 am and end at 16.00 pm after which there is time for some drinks. Would you like to be part of this day, please register here. A small contribution of 7,50 euro is asked for the participation of this day, which needs to be transferred to NL08RABO0367068281 (CODON) mentioning ‘reunion contribution’ and your name. Further information will follow upon registration.

With kind regards,
The 5th lustrum committee of CODON

Tags: No tags

Comments are closed.